Inleiding

InQuisitive B.V. neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen.
Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@inquisitive.nl.

 

Wie is InQuisitive B.V.?

InQuisitive B.V. is de besloten vennootschap InQuisitive B.V., kantoorhoudende te (3812 NR)  Amersfoort aan Oude Fabriekstraat 1, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65752368. InQuisitive B.V. is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door InQuisitive B.V. de verwerkingsverantwoordelijke.

 

Hoe gebruikt InQuisitive B.V. jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor InQuisitive B.V. persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens InQuisitive B.V. voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door InQuisitive B.V. worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie
Doeleinde: Financiële administratie
Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo
Grondslag: Wettelijke verplichting
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde


Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde


Doeleinde: Facturatie
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde


Doeleinde: CRM
Gegevens: Naam, E-mailadres, Locatie, Telefoonnummer, Profielfoto
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde


Doeleinde: Sollicitatie
Gegevens: Naam, E-mailadres, Locatie, Telefoonnummer, Profielfoto
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Marketing
Doeleinde: Social marketing
Gegevens: Social media account
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Website
Doeleinde: Website analytics
Gegevens: Surfgedrag
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit
doeleinde


Beveiliging en fraudebestrijding
Doeleinde: Identiteitsverificatie
Gegevens: Afbeeldingen, IBAN, Naam, Adres, BSN-nummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde


Doeleinde: Beveiliging van gegevens
Gegevens: Afbeeldingen, IBAN, Naam, Adres, BSN-nummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

InQuisitive B.V. heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij InQuisitive B.V. over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij InQuisitive B.V.. Je kunt verzoeken dat InQuisitive B.V. je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om InQuisitive B.V. te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van InQuisitive B.V. of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van InQuisitive B.V. te verkrijgen. InQuisitive B.V. zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat InQuisitive B.V. je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door InQuisitive B.V.
Een verzoek kan verstuurd worden naar info@be-eager.nl. InQuisitive B.V. zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat InQuisitive B.V. een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien InQuisitive B.V. je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.


 

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

  • Verwerkers
  • Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en InQuisitive B.V.

Het kan zijn dat InQuisitive B.V. verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

 

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Eager B.V. ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van InQuisitive B.V. worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna:“Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van InQuisitive B.V. worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet
beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.


Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.


Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop InQuisitive B.V. je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@inquisitive.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop InQuisitive B.V. jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@inquisitive.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.